Banner
Banner
Banner
Banner

Miksi ilmoittaisin

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Saavutettavien palveluiden käyttäjiä on satoja tuhansia: eläkeläiset, liikkumis- ja toimintarajoitteiset, lapsiryhmät ja monet muut. Varsinkin eläkeläisten tarpeisiin sovitettujen palveluiden kysyntä kasvaa voimakkaasti.

Ikäihmiset ovat aktiivisia ja etsivät uusia kokemuksia. He matkailevat suhdanteista riippumatta. Saavutettavuus on usein enemmän kiinni positiivisesta asenteesta ja pienistä muutoksista kuin kalliista ja suuritöisistä remonteista. Esteettömyyttäkin on monentasoista – matkakohde voi olla monelle ryhmälle sopiva kohde, vaikka kaikkein vaativimmat kriteerit eivät joka kohdassa täytykään.

Kaikkien henkilöiden yhdenvertainen kohtelu on parasta mainosta matkailukohteelle. Oikeus palveluiden saamiseen eritystarpeista riippumatta on säädetty yhdenvertaisuuslaissa.