Viittomakielinen kirjasto palkittu & uusia julkaisuja

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

1. Viittomakieliselle kirjastolle Jodi Awards -palkinto!

2. Opinnäytetyö: Viittomakielisen kulttuurin tapahtumille on kysyntää

---

1. Viittomakieliselle kirjastolle Jodi Awards -palkinto!

Englantilainen Jodi Mattes Trust on myöntänyt Kuurojen Liiton Viittomakieliselle kirjastolle vuoden 2015 Jodi Awards -palkinnon.

Palkinto luovutettiin 20.5. tilaisuudessa Lontoossa, ja sen luovutti paronitar Campbell. Kuurojen Liiton puolesta palkinnon otti vastaan kirjaston tuottaja Riitta Vivolin-Karén.

Palkinnon perusteluissa kiinnitettiin erityistä huomiota siihen, että Viittomakielisen kirjaston toteuttajana on kuurojen oma järjestö. Kirjastoa kiitettiin laajasta aineistosta, ja hienona pidettiin myös kirjaston opetus- ja kulttuuriministeriöltä saamaa tukea.

Muut palkitut organisaatiot ovat Canadian Museum for Human Rights  (Kanadan ihmisoikeusmuseo) ja Edinburgh City Libraries (Edinburghin kaupunginkirjasto).

Kansainvälinen Jodi Awards -palkinto myönnetään vuosittain parhaille vammaiset huomioiville esteettömyyttä ja palveluiden saavutettavuutta edistäville teknologisille ratkaisuille museoissa, kirjastoissa ja muissa vastaavissa palveluissa. Jodi Mattes Trustin tavoitteena on edistää digitaalisen saavutettavuuden kulttuuria.

Lisätietoja englanniksi: www.jodiawards.org.uk

---

2. Opinnäytetyö: Viittomakielisen kulttuurin tapahtumille on kysyntää

Opinnäytetyönämme järjestimme 7.2.2015 sekä kuuroille että kuuleville avoimen HELsign - viittomakielisen kulttuurin tapahtuman kulttuurikeskus Stoassa. Tapahtuman kävijöiden ja yhteistyökumppaneiden palautteen perusteella vastaavanlaisia viittomakielisiä kulttuuritapahtumia toivottaisiin järjestettävän tulevaisuudessakin.

Tapahtumassa toteutetun palautekyselyn mukaan suurella osalla palautekyselyyn vastanneista syynä tapahtumaan osallistumiselle oli juuri tapahtuman viittomakielisyys. Seuraavaksi eniten vastaajat olivat tulleet tapahtumaan, koska halusivat tutustua viittomakieliseen kulttuuriin ja taiteeseen.

Opinnäytetyössämme tutkimme, mitä kielellisesti saavutettavan kulttuuritapahtuman suunnittelussa pitää huomioida ja kuinka järjestää viittomakielen tulkkaus kulttuuritapahtumaan. Opinnäytetyömme toteutimme toiminnallisena tutkimuksena toteuttaen tapahtuman yhdessä työryhmän kanssa ja dokumentoimalla prosessin ja sen tulokset.

Tapahtuma oli osa Humanistisen ammattikorkeakoulun Vetovoimaa kulttuurikeskuksiin -hanketta. Hankkeen tavoitteena on parantaa asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia paikallisessa kulttuuritoiminnassa. Tapahtuma toteutettiin yhteistyössä kulttuurituottajaopiskelija Kaisa Suomelan sekä Vetovoimaa kulttuurikeskuksiin ohjausryhmän lehtoreiden kanssa.

Linkki opinnäytetyöhön Kielellinen saavutettavuus HELsign -viittomakielisen kulttuurin tapahtumassa (PDF): http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201504305628

Opinnäytetyö on saatavilla DOC-muodossa Kulttuuria kaikille -palvelun verkkosivuilta: http://www.kulttuuriakaikille.info/saavutettavuus_tutkimukset_ja_raportit_kulttuuriala_yleisesti

Lisätietoja:

Hanna Holopainen, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ja Anni Saviniemi, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it