BannerBanner
Banner
Banner

Junamatkat

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail


Vammaispalvelut

Tarkoituksenamme on tuottaa asiakaslähtöisesti joukkoliikennepalveluja, jotka kattavat kaikkien kansalaisryhmien työ- ja vapaa-ajan matkustustarpeet.
Huomioimme palvelussamme eri vammaisryhmät tarjoamalla matkustusta helpottavia palveluita kullekin asiakasryhmälle.

Tällä sivulla

Avustuspalvelu »
Ennen matkaa »
Matkan aikana junassa »
Matkan jälkeen »
Palvelut liikuntavammaisille »

Avustuspalvelu

Tarvittaessa voit saada avustusta junamatkan yhteydessä kaikilla palveluasemilla. Avustamisvarauksen voit tehdä viimeistään 48 tuntia ennen matkan alkua
VR Palveluasemat

* VR Asiakaspalvelusta, p. 0600 41 900 (1 €/puhelu + pvm, avoinna klo 7-22) tai
* VR asemien lipunmyynnistä (ks. aukioloajat asemien sivuilta).

Helsingin asemalla avustuksen voit varata Helsingin asemapalvelusta:

* p. 040 86 21 421 avoinna ma-su klo 6.30 - 22.00 (puhelun hinta: asiakkaan käyttämän operaattorin mukainen)
* p. 0307 21 422 avoinna ma-su klo 6.30 - 22.00 (puhelun hinta: lankapuhelimesta 0,08 €/puhelu + 0,03 €/min ja GSM 0,19 €/min)

Voit tarkistaa avustamispisteiden sijainnin asemalla oheisesta pdf-tiedostosta tai asemien sivuilta.

Jotta voimme varautua palveluun mahdollisimman hyvin, sinun tulisi ilmoittaa varauksen yhteydessä seuraavat tiedot:

* Matkustuspäiväsi
* Matkareittisi (mistä minne)
* Junien lähtöajat ja numerot
* Vaunujen ja paikkojen numerot
* Vammasi laatu
* Mahdollisten matkatavaroiden määrä
* Muut tärkeäksi kokemasi erityistarpeet, esim. käyttämäsi apuvälineet
* Yhteystietosi ja syntymäaikasi

Kun olet varannut avustajan asemalle, sinun tulee olla paikalla sovitussa avustamispisteessä viimeistään 30 minuuttia ennen junan lähtöä.
Katso tarkemmin: Avustaminen asemilla.

Ennen matkaa

Otamme esteettömän liikkumisen näkökohdat huomioon junaliikenteessä mm. uuden kaluston hankinnassa ja vanhan kaluston uudistamisessa. Osallistumme eri sidosryhmien kehittämis- ja tutkimushankkeisiin, joilla parannetaan palveluiden esteettömyyttä.

Suosituksia esteettömän matkan turvaamiseksi

1. Varmista etukäteen vammaispalveluiden saatavuus suunnittelemallasi yhteysvälillä.

2. Jos tarvitset pyörätuolipaikan, varaa se mahdollisimman hyvissä ajoin, sillä vammaispaikkoja on junavuoroissa rajallinen määrä.

3. Jos haluat tiedustella asemien avustamispalvelua, ota yhteyttä VR Asiakaspalveluun viimeistään 48 tuntia ennen matkan alkua.
Avustamispalvelut

4. Ole realisti oman avuntarpeesi suhteen erityisesti, mikäli et pysty kävelemään tai nousemaan junaan tai junasta omin avuin.

5. Varmista oma saattoapu, mikäli haluat käyttää junavuoroja, joissa ei ole vammaispalveluita.

Saattoavun tulee olla apunasi sekä junaan noustessasi että sieltä poistuessasi. Voit ottaa mukaan matkallesi oman avustajan. Saattajasi saa tällöin ilmaisen matkan.

Asemasivuilta saat tietoa eri asemien vammaispalveluista. Sivuilta kannattaa tarkistaa lähtö- ja määräaseman palvelut, ja erityisesti se, onko asemien laituri korotettu vai ei.

Asemalla

Saapuminen asemalle

Saavu asemalle hyvissä ajoin.

Lähtö- ja saapumisaseman palveluvarustuksen ja aseman aukioloajan voit tarkistaa Asemat-osiosta. Suurimmalla osalla asemista ei ole henkilökuntaa tai lipunmyynnin aukioloaika on rajoitettu.

Useimmilla rautatieasemilla on tarjolla vammaismatkustajille erillisiä pysäköintipaikkoja asemarakennuksen läheisyydessä. Asemien pysäköintipaikkojen ja mahdollisten vammaispaikkojen sijainnit on kerrottu kunkin aseman sivulla.

Rautatieasemien lipunmyyntitiloja uudistettaessa on otettu huomioon pyörätuolimatkustajien asiointimahdollisuus. Myös jonotusnumerotelineet sekä uudet lipunmyyntiautomaatit ovat pyörätuolimatkustajien ulottuvissa.

Avustaminen asemalla

1. Kun olet varannut avustajan asemalla, tule paikalle hyvissä ajoin, viimeistään 30 minuuttia ennen junan lähtöä.

2. Avustamispiste on merkitty asemalla kansainvälisellä merkillä. Voit tarkistaa avustamispisteen sijainnin asemakohtaisesti Asemat-osiossa.

Helsingin asemalla on käytössä siirtopyörätuoli helpottamaan junaan nousua. Turvallisuussyistä VR:n henkilökunta ei voi nostaa vammaista pyörätuoliin tai pyörätuolista.

Useimmilla asemilla toimii asiakasinformaatiojärjestelmä, jota kautta saat tietoa junien kulkuajoista kuulutuksin ja näyttötaulujen välityksellä. Muutokset ovat mahdollisia, ja niistä ilmoitetaan kuulutuksin ja näyttötauluissa.

Laiturilla

Suurimmilla asemilla liikkuminen laitureille ja laiturilta toiselle on esteetöntä. Laiturialueelle ajaminen kulkuneuvolla on kielletty kaikilla asemilla.

Osalla asemista on ns. korkeat laiturit (korkeus 550 mm), joilta pyörätuolimatkustajan on mahdollista siirtyä InterCity-juniin tai lähiliikenteen matalalattiajuniin omatoimisesti. Korkeat laiturit voit tarkistaa asemakohtaisesti Asemat-osiosta.

* Liikkuessasi asema-alueella sähköpyörätuolilla tai inva-mopolla noudata erityistä varovaisuutta varsinkin raiteiden tasoylikulkua käyttäessäsi.
* Pääsääntöisesti asemien laiturialueella on radansuuntainen varoitusviiva. Vammaisen matkustajan turvallisuuden takaamiseksi viiva tulisi ylittää vasta, kun juna on pysähtynyt laiturille.
* Suurimmilla asemilla on liikkumista helpottamassa laiturihissit. Asemakohtaista tietoa saat asemien omilta sivuilta.
* Sähköisestä opastetaulusta voit tarkistaa vaunun sijainnin ja siirtyä laiturilla oikean sektorin kohdalle. Laiturisektorointi

Helsingin asemalla avustajina toimii asemapalvelun henkilökunta. Muilla palveluasemilla avustajina toimivat alueelliset vartiointiliikkeet.

Junaan nousu

Vammaispalveluilla varustettuun junaan voit tarvittaessa nousta invaramppia pitkin ilman avustusta (InterCity-junat) tai nostimen avulla. Tämä edellyttää, että asemalla on korotetut laiturit, jolloin junan sisäänkäynti ja asemalaituri ovat samalla tasolla. Tarkista asemien laituritiedot ennen matkalle lähtöä.

* Invanostinta käyttää junan konduktööri, joka tarvittaessa avustaa myös InterCity-junien invaramppien käytössä. Käytämme junissamme vain ko. tarkoitukseen hyväksyttyjä ramppeja ja nostimia.
* Mikäli nouset junaan väliasemalta, pyri ennakoimaan oman vaunusi paikka laiturimerkkien perusteella, jolloin konduktöörin on helppo havaita sinut ja avustaa junaan nousussa.
* Vastuu vammaisen matkustajan apuvälineen (pyörätuolin yms.) käytöstä junaan noustaessa ja junasta noustaessa on aina vammaisella itsellään tai hänen avustajallaan.
* Avustuspalvelua käyttäessäsi avustaja saattaa sinut istumapaikallesi saakka junan lähtöasemalla.

Matkan aikana junassa

* Kaukojunissa on saatavilla vammaispalveluita joitakin pika- ja taajamajunia lukuun ottamatta.
* Vammaisena voit pyytää junan henkilökuntaa avustamaan ravintolatuotteiden ostossa, mikäli junassa on ravintolavaunu.
* Junissamme on informaatio- ja kuulutusjärjestelmä, joka antaa tietoa junan kulusta ja pysähdyspaikoista. Kuulutustiedot näkyvät InterCity- junissa ja Pendolinoissa myös näyttöruuduissa.

Näkövammaiset

* Uuden kaluston penkit on numeroitu pistekirjoituksella ja merkitty värikontrasteilla vaunuosaston ulko- ja sisäpuolella.
* Junien sisustusvärityksessä on käytetty vastavärejä oviaukkojen ja seinien, ovien avausnappien sekä rappusten erottamisessa.

Opas/avustuskoiran kanssa matkustavat

* suosittelemme lemmikkiosastoa tai sen vieressä sijaitsevaa osastoa, jossa opaskoiran kanssa matkustavalle on varattu paikka.
* Makuuvaunussa opaskoira matkustaa maksutta opastettavansa kanssa päätyhytissä, joka tulee varata kokonaan omaan käyttöön.
* Junamatka opaskoiran kanssa matkustettaessa

Kuulovammaiset

* kuulovammaisten apuvälineiksi vaunuissa on ns. induktiosilmukoita, joiden avulla kuulolaitetta käyttävät kuulevat junan kuulutukset. Laitteisto löytyy InterCity-junien kaksikerroksisten palveluvaunujen alakerrasta avo-osastosta.
* Kuulokoira voi matkustaa kuulovammaisen mukana lemmikkiosastossa tai InterCity-junien palveluvaunun alakerrassa.

Liikuntavammaiset

* liikuntavammaisille on varattu palveluita eri junatyypeissä. Tutustu junien palveluihin liikuntavammaisille.
* Liikuntavammaisen matkustajan apuvälineen kuljetetaan matkatavarana maksutta junissa, joissa on vammaispalvelut tai kun vammainen matkustaa yhdessä oman avustajansa kanssa.
* Avustajakoiran kanssa matkaavalla on oikeus matkustaa palveluvaunujen vammaispaikoilla.
* Hengityskonetta matkana aikana käytettäessä tulee erityisesti ottaa huomioon, että pc-pistokkeiden virransyöttö ei ole katkeamatonta. Hengityskoneen tulee tällöin aina olla kytkettynä virtaan akun kautta.

Eri junatyyppien vammaispalvelut liikuntarajoitteisille

Allergiset matkustajat

* InterCity-junissa erilliset kahden ja neljän hengen allergiahytit vaunun 1 välitasolla.
* Makuuvaunuissa on erilliset allergiahytit.
* Pendolinoissa ei ole erillisiä paikkoja, vaan kaikki paikat lukuun ottamatta vaunua 6 soveltuvat allergisille.

Matkan jälkeen

* Konduktööri auttaa pyörätuolilla matkustavaa junasta poistumisessa, mikäli junassa on vammaispalvelut. Käyttäessäsi avustuspalvelua avustaja noutaa sinut määräasemalla istumapaikaltasi.
* Mikäli junassa ei ole vammaispalveluita, tulee matkustajalla olla mukanaan oma avustaja, joka auttaa häntä junasta poistumisessa.
* Junan inva-nostinta käyttää junan henkilökunta.


Palvelut liikuntavammaisille

Liikuntavammaisten matkustaminen eri junatyypeissä on pyritty tekemään mahdollisimman helpoksi. Liikuntavammaisille suunnatut palvelut on merkitty aikatauluihin inva-piktogrammilla, ja invamerkinnät löytyvät myös VR Matkahausta (Huom! ei taajamajunien osalta).

Tällä sivulla

InterCity- ja InterCity2 -junien invapalvelut »
Pendolino-junien invapalvelut »

Pika- ja taajamajunien invapalvelut »

Yöjunien invapalvelut »


InterCity-junissa omaehtoinen matkustaminen on kokeneelle inva-asiakkaalle mahdollista. Muissa invapalveluilla merkityissä junissa matkustaminen edellyttää yhteydenottoa VR Asiakaspalveluun tai Helsingin aseman invapalveluun hyvissä ajoin, n. viikkoa ennen matkalle lähtöä.

VR Asiakaspalvelu:

p. 0600 41 900 (1 €/puhelu + pvm)
p. 040 8621 421 ja p. 0307 21 422, ma-su klo 6.30-22.00

Helsingin asemapalvelu:    p. 0307 20 539, ma-su klo 22.00-6.00

Yhteydenoton johdosta tarkistetaan, onko lähtö- ja määräasemalla mahdollista antaa pyydettäessä apua ja tiedotetaan junan konduktöörille invahissin käyttötarpeesta. Samalla voidaan informoida asiakasta mm. invapysäköinnistä ja muista invapalveluista kyseisillä asemilla.

InterCity- ja InterCity2 -junat

Kaikissa InterCity ja InterCity2 -junissa on kaksikerroksinen palveluvaunu, jonka alatasolle on sijoitettu invapalvelut. Vaunun lattia on korotetun laiturin tasossa. Painamalla ulko-oven viereistä invapainiketta vaunun ja laiturin väliin työntyy invaramppi, jota pitkin pyörätuolilla pääsee junaan ja junasta ilman apua. Useimpien asemien laiturit on korotettu.

Liikuntavammainen voi matkustaa lemmikin kanssa IC/IC2-junien palveluvaunussa invapaikoilla yksin tai saattajansa kanssa.

Em. palveluiden lisäksi kaikissa InterCity-junissa on:

* kaksi pyörätuolipaikkaa lähellä eteistilaa ja leveä kulkuväylä eteisalueelta
* inva-WC
* sähköpistoke invapaikkojen läheisyydessä.

Tutustu InterCity-junien vammaispalveluihin vaunukuvastossa.

Pendolinot

Pendolino-junat tarjoavat korkeatasoisia palveluja liikuntarajoitteisille. Nousu vaunuun tapahtuu junan invahissin avulla, jota junan konduktööri käyttää.

Pendolinoissa on seuraavia invapalveluita:

* Kaksi pyörätuolipaikkaa (yksi käytävän molemmin puolin)
* Pyörätuolipaikkojen vieressä sähköpistoke, josta voi ladata mm. sähköpyörätuolin akkuja
* pyörätuolipaikkojen lähellä inva-wc (levennetty ovi, apukahvat ja kutsupainikkeet)
* normaali istuimen varustelu: lukuvalo, pöytätaso, radion kuuntelumahdollisuus kuulokkeista, pc-pistoke, hyvä näkyvyys infomonitoreihin
* henkilökunnan kutsupainike; junan tarjoiluhenkilöstö hoitaa pyynnöstä tarjoilun omalle paikalle.

Huom! Pendolino-junan 90 invanosturilla ei voi nostaa eikä laskea pyörätuoleja Jämsän asemalla liian kapean välilaiturin vuoksi. S 90 lähtee Jyväskylästä klo 17.35 ja saapuu Jämsään klo 18.02.

Tutustu Pendolino-junan vammaispalveluihin vaunukuvastossa.

Pikajunat ja taajamajunat

Nousu pikajunan tai sinisistä vaunuista koostuvan taajamajunan invavaunuun tapahtuu pyörätuolin hydraulisella nostimella, jota junan konduktööri käyttää.

Pikajunien invavaunuissa palvelut ovat monipuolisia:

* 3 tilavaa pyörätuolipaikkaa + kääntyvä istuin, jossa ilmajousitus, niskatyyny, ristiselän tuen säätö ja käsinojat
* inva-wc (levennetty ovi, apukahvat ja kutsupainikkeet)
* levennetty käytävä matkustamoon, nappipainike oven avaamiseen
* normaalia pyörätuolia kapeampi siirtopyörätuoli
* konduktöörin kutsupainike.

Invapalveluilla varustettuja pikajunia liikennöi Tampereen ja Turun välillä seuraavasti:

* 904 Tampere (klo 5.56) - Turku Satama (klo 8.02)
* 909 Turku Satama (klo 8.36) - Tampere (klo 10.47)
* 923 Turku (klo 16.05) - Tampere (klo 17.47)
* P924 Tampere klo 16.11 - Turku satama klo 18.19
* P931 Turku satama klo 19.50 - Tampere klo 21.47


Sinisistä vaunuista koostuvissa taajamajunissa on invavaunut seuraavasti:

* kaikissa junissa Tampereen ja Porin välillä
* Vaasan ja Seinäjoen (Jyväskylän) välillä
* sekä seuraavissa junissa:
o 403 Kokkola (klo 6.41) - Oulu (klo 8.50)
o 405 Oulu (klo 12.37) - Rovaniemi (klo 15.07)
o 407 Seinäjoki (klo 21.12) - Kokkola (klo 22.42)
o 410 Rovaniemi (klo 16.30) - Kokkola (klo 21.20)


Myös kiskobussit on varustettu konduktöörin käyttämällä invanostimella. Pyörätuolimatkustajille on varattu oma tila kiskobussin päädyssä, ja saniteettitiloissa on invavarustus.

Tutustu kiskobussien vammaispalveluihin vaunukuvastossa.

Voit tarkistaa kiskobussien liikennöinnin Junat-osiosta.

Tutustu sinisten pika- ja taajamajunien vammaispalveluihin vaunukuvastossa.

Yöjunat

Liikuntavammaisten asiakkaiden matkustaminen yöjunien makuuvaunuissa on helpottunut huomattavasti uusien makuuvaunujen ansiosta. Uusissa vaunuissa on erilliset invapalvelut, joiden suunnitteluun ja toteutukseen vammaisliitot ovat päässeet osallistumaan mahdollisuuksien mukaan.

Tutustu uusien makuuvaunujen invapalveluihin! »