Banner
Banner
Banner
Banner

SOPIMUSEHDOT

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

SOPIMUSEHDOT

Perusilmoitus suomikaikille.fi – palvelussa

Sopijaosapuolet

Tämä sopimuksen sopijaosapuolia ovat ilmoituksen tilaava organisaatio (jäljempänä ilmoittaja) ja D4-verkosto Oy (jäljempänä D4), joka ylläpitää suomikaikille.fi – palvelua.

Sopimuksen syntyminen

Sopimus katsotaan syntyneeksi, kun ilmoittaja joko

  1. hyväksyy nämä sopimusehdot verkkopalvelussa tai
  2. tilaa palvelun kirjallisella sopimuksella tai
  3. tilaa palvelun sähköpostilla, tekstiviestillä tai faxilla

Sopimuskohde

Sopimuksen kohteena on suomikaikille.fi –tietokannassa oleva kuvallinen perusilmoitus. Ilmoitus sisältää ilmoittajan matkakohteen yhteystiedot, kuvauksen palveluista ja aktiviteeteista, kohteen luokittelun, esteettömyys- ja saavutettavuustiedot sekä kuvia kohteesta. Käyttäjät voivat hakea kohdetta tietokannasta monipuolisten hakujen avulla.

Mikäli sopimus on tehty ja tiedot syötetty järjestelmään ennen 20.4.2009, sisältää palvelu myös ilmoituksen perustietojen julkaisemisen painetussa matkaoppaassa.

Painettu julkaisu ilmestyy joka toinen vuosi ja sen aineiston määräpäivä julkaistaan ilmestymisvuotta edeltävänä syksynä palvelun www-sivuilla.

Sopimusaika

Sopimusaika on kalenterivuosi ellei muuta ole kirjallisesti sovittu. Tämä sopimus kattaa kauden 15.1.2009 (palvelun virallinen avautumisaika) – 31.12.2009.

Sopimus jatkuu automaattisesti vuosittain seuraavalle sopimuskaudelle ellei sopimusta erikseen irtisanota ilmoittamalla irtisanomisesta D4:lle.

Ilmoittajan vastuut ja oikeudet

Ilmoittaja vastaa ilmoituksensa tietojen ylläpidosta ja tietojen oikeellisuudesta. Ilmoittaja saa D4:ltä käyttäjätunnukset, joilla pääsee järjestelmän ylläpitotoimintaan ja kohteen omien tietojen ylläpitoon.

Ilmoittaja saa maksutta teknistä neuvontaa d4:n puhelinpalvelusta ja sähköpostipalvelusta, joiden yhteystiedot julkaistaan suomikaikille.fi –sivuilla.

D4:n vastuut ja oikeudet

D4 vastaa palvelun ylläpidosta käyttäjämäärään suhteutetulla, riittävän tehokkaalla serverillä. Palvelu on lyhyitä huoltokatkoja lukuun ottamatta käytettävissä jatkuvasti. D4 tilastoi käyttäjämäärät ja antaa niistä tietoa ilmoittajille.

D4 markkinoi palvelua aktiivisesti ja kehittää sitä jatkuvasti.

D4:llä on oikeus seurata ilmoitusten tietojen oikeellisuutta ja estää virheellisten tietojen julkaiseminen.

D4:llä on oikeus vapaasti muuttaa sivuston sisältöä tai käyttäjäehtoja, lakkauttaa sivusto tai keskeyttää sivustopalvelun tarjoaminen huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi.

Sopimuksen purku

Osapuolilla on oikeus purkaa sopimus päättymään heti, jos toinen osapuoli ei noudata näitä ehtoja.

Sopimuksen päättyessä kesken sopimuskauden etukäteen veloitettuja maksuja ei palauteta

Ilmoittaja voi lopettaa tietojensa julkaisemisen ja irtisanoa sopimuksen milloin tahansa ilmoittamalla siitä D4:lle.

Ehtojen voimassaolo

Nämä käyttöehdot tulevat voimaan 13.11.2008 ja ovat voimassa toistaiseksi.