Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki

Johdanto

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulostaSähköposti

Näillä sivuilla tarkastellaan matkailupalveluiden esteettömyyttä ja saavutettavuutta matkailijan ja palveluntarjoajien näkökulmista. Järjestö-esittelyn kautta pääset tutustumaan esteettömyyden puolesta työtä tekevien järjestöjen työhön ja toimintaan.

Esteettömyydellä tarkoitetaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön toteuttamista siten, että jokainen yksilö voi ominaisuuksistaan riippumatta toimia yhdenvertaisesti muiden kanssa.

Esteettömyys on yksi saavutettavuuden osa-alue. Saavutettavuus kertoo erilaisten yleisöjen tarpeiden huomioimisesta ja tuotteiden tai palveluiden helposta lähestyttävyydestä. Tämä tarjoaa mahdollisuuden osallistumiseen sekä elämyksiin yksilöiden erilaisista ominaisuuksista riippumatta. Saavutettavuus on yhdenvertaisuuden edistämistä. Saavutettavuus merkitsee kohteen helppoa lähestyttävyyttä kaikille ihmisille.