Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki

Järjestöt

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulostaSähköposti

Asumispalvelusäätiö - Aspa
Espoon Invalidit ry - Espin
Invalidiliitto

Kuuloliitto
Kynnys ry
Lyhytkasvuiset - Kortväxta ry
Näkövammaisten liitto ry
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys ry
Retinitis-yhdistys ry
Rullaten ry

Suomen MS-liitto ry

Suomen paralympiakomitea

Suomen pyörätuolitanssiseura ry

Suomen Vammaisurheilu ja –liikunta VAU ry
Vanhustyön keskusliitto

aspa logo 2

Asumispalvelusäätiö ASPA - www.aspa.fi

Asumispalvelusäätiö ASPA on 13 vammaisjärjestön perustama valtakunnallinen säätiö, jonka tehtävänä on edistää eri tavoin vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien mahdollisuuksia asua ja elää itsenäisesti tavallisissa asuinympäristöissä.

 

Espoon Invalidit ry -Espin - www.espooninvalidit.net

Yhdistys toimii pysyvästi tuki- ja liikuntaesteisten henkilöiden yhdyssiteenä ja etujärjestönä Espoossa ja Kauniaisissa. Se tarjoaa jäsenilleen erilaista toimintaa ja tapahtumia sekä pyrkii edistämään vammaisten tasavertaisia oikeuksia toimialueellaan ja yhteiskunnassa. Yhdistys on Invalidiliitto ry:n ja Suomen Vammaisurheilu ja –liikunta VAU ry:n jäsenyhdistys.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäsenten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä ja valvoa heidän oikeuksiaan yhteiskunnassa. Yhdistys pyrkii tukemaan jäseniä käyttämään voimavarojaan ja ottamaan vastuuta yhteisistä asioista ja kehittää yhdessäolon mahdollisuuksia.

 

inval

 

Invalidiliitto - www.invalidiliitto.fi

Tietoa rakennetun ympäristön ja liikkumisen esteettömyydestä. www.esteeton.fi on esteettömyystiedon keskus internetissä. Verkkosivusto palvelee kaikkia esteettömyydestä kiinnostuneita, niin ammattilaisia kuin kuluttajiakin. Verkkosivulta löytyy tietoa ja työkaluja esteettömään rakentamiseen ja asumiseen sekä liikkumiseen. Sivuston Tieto-osiosta löytyy lainsäädäntöä, ohjeita ja kuvitettuja esimerkkejä sekä tietoa aiheeseen liittyvistä julkaisuista. Ajankohtaista-osiossa on mm. esteettömyysaiheisia uutisia ja tapahtumakalenteri. Verkkopalvelua ylläpitää Invalidiliiton Esteettömyyskeskus.

 

kuuloliitto


Kuuloliitto - www.kuuloliitto.fi

Kuuloliitto on kuulovammaisten, erityisesti huonokuuloisten ja kuuroutuneiden etujärjestö, kansalais- ja kuntoutusjärjestö, joka toimii huonokuuloisten, kuuroutuneiden ja tinnituksesta kärsivien osallistumisen ja vuorovaikutuksen edistämiseksi.

Kuulonhuoltoliiton sivustoja:
Esteettömyyssivusto, toimintaympäristö - www.kuulokynnys.fi
Tietoa kuulonsuojelusta - www.kuulosuoja.fi
Nuorten sivut - www.moottorikorvat.net

 

kynnystys

Kynnys Ry - www.kynnys.fi

Kynnys ry on eri tavoin vammaisten ihmisten perus- ja ihmisoikeusjärjestö.

Toiminnan tarkoituksena on
• työskennellä vammaisten henkilöiden yhdenvertaisten oikeuksien toteutumiseksi sekä suomessa että kansainvälisellä tasolla
• tukea ja aktivoida vammaisia henkilöitä toimimaan itse omien oikeuksiensa puolesta
• vaikuttaa viranomaisiin ja muihin päättäjiin niin, että vammaisten kansalaisten tarpeet tulevat huomioitua päätöksiä tehtäessä
• toimia asiantuntijana vammaisuuteen liittyvissä kysymyksissä

Kynnyksellä on toimipisteitä Helsingin lisäksi viidellä muulla paikkakunnalla: Jyväskylässä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Tarvitessasi tietoa kysymyksissä, jotka liittyvät muihin yhteiskunnan vammaisille tarjoamiin palveluihin tai vammaisuuteen yleensä, ota yhteyttä Kynnykseen.

 

lyhytkasv


Lyhytkasvuiset - Kortväxta Ry - www.lyhytkasvuiset.fi

Lyhytkasvuiset - Kortväxta Ry on v. 1984 perustettu lyhytkasvuisten henkilöiden järjestö, jossa on n. 750 jäsentä. Toiminta-alueena on koko Suomi. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsenistön yhdyssiteenä, valvoa heidän etujaan ja työskennellä kasvuhäiriöiden aiheuttamien vammojen ja haittavaikutusten tutkimuksen, ehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen edistämiseksi.

nkvamm


Näkövammaisten liitto Ry - www.nkl.fi

Näkövammaisten liitto on Suomen näkövammaisyhdistysten kattojärjestö, joka edistää sokeiden ja heikkonäköisten ihmisten oikeuksien toteutumista, tuottaa erityispalveluja ja toimii näkemisen asiantuntijana Suomessa.

 

retinitis


Retinitis-yhdistys ry - www.retina.fi

on perustettu 1973 valvomaan perinnöllistä silmänpohjan rappeumaa potevien etuja, edistämään tutkimusta ja hoitoa sekä toimimaan näitä sairauksia potevien ja heidän läheistensä valtakunnallisena yhdyssiteenä. Yhdistyksen tavoitteena on tiedottaa perinnöllisistä silmänpohjan rappeumasairauksista ja edistää niiden tutkimusta ja hoitoa.

Yhdistys toteuttaa tavoitteitaan
- välittämällä jäsenistölleen ja alan ammattilaisille tietoa uusimmista tutkimustuloksista julkaisemalla RP-uutiset nimistä tiedotus- ja jäsenlehteä
- auttamalla jäseniään soputumaan sairauteensa tarjoamalla vertaistukea
- valvomalla yhteistyössä muiden vammaisjärjestöjen kanssa sosiaalisen lainsäädännön toteutumista
- järjestämällä kevät- ja syyskokouksien lisäksi kesäpäiviä ja muita yhteisiä ilaisuuksia, joissa jäsenet voivat keskustella kokemuksistaan ja pulmistaan
- tukemalla myös alueellista kerhotoimintaa- osallistumalla soputumisvalmennuskoulutukseen

 

rullaten


Rullaten ry - www.rullaten.fi

Rullaten ry on vuonna 1987 perustettu vammaisjärjestö, jonka tehtäväkenttä käsittää viestinnän, neuvonnan ja tietopalvelun ennen kaikkea liikuntaesteisten matkailupalvelujen osalta.

Järjestö palvelee niin kaikkia vammaryhmiä, heidän omaisiaan, hoitohenkilökuntaa, viranomaisia, päättäjiä ja matkailualan yrittäjiä kuin erilaisia vammaisuuteen liittyvien palvelujen ja tuotteiden tarjoajiakin. Yhdistys toimii täysin vapaaehtoisvoimin.

siu


Suomen Vammaisurheilu ja –liikunta VAU ry - www.vammaisurheilu.fi

Suomen Vammaisurheilu ja –liikunta VAU ry on monipuolinen vammaisurheilun ja -liikunnan edistäjä ja tiedottaja Suomessa. Yhdistys julkaisee maksutonta vammaisurheilun erikoislehteä SIU Sporttia neljä kertaa vuodessa. Yhdistyksestä on saatavilla myös muuta julkaisumateriaalia esteettömään liikunnan harrastamiseen.


MS-liiton tunnus

Suomen MS-liitto ry - www.ms-liitto.fi

Suomen MS-liitto ry on valtakunnallinen kansanterveys- ja liikuntajärjestö, joka edistää multippeliskleroosin (MS) ja etenevien harvinaisten neurologisten sairauksien hoitoa ja tutkimusta. Liitto toimii sairastavien ja heidän omaistensa edunvalvojana sekä tuottaa erilaisia palveluja heidän elämänlaatunsa kohentamiseksi.

 

paralympSuomen Paralympiakomitea - www.paralympia.fi

Suomen Paralympiakomitea toimii Kansainvälisen Paralympiakomitean (IPC) jäsenjärjestönä Suomessa ja se vastaa vammaishuippu-urheilun edunvalvonnasta ja kehittämisestä.

tanssi


Suomen Pyörätuolitanssiseura ry - tanssia rajattomasti

Pyörätuolitanssi on hauska ja kehittävä harrastus. Se kohentaa fyysistä kuntoa ja tuo mukanaan ystäviä. Se on tanssia kuten tanssi muutenkin. Kaikki tanssit voi soveltaa pyörätuolitanssijoille. Sitä voidaan toteuttaa tanssijan omien tavoitteiden mukaan yhtä hyvin tanssilavoilla kuin pyörätuolitanssikilpailuissa. Pyörätuolitanssi vaatii liikuntavammaiselta innostuksen, kovaa työtä ja motivaation pitää kumpaakin yllä. Siihen liittyy oppimisen riemua ja tuskaa. Tanssi on ihanaa, mutta vaativaa ja rajoja koettelevaa toimintaa.

 

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY Ry - www.sosteryty.fi

YTY on 129 valtakunnallisen sosiaali- ja terveysjärjestön yhteistyöjärjestö ja edunvalvoja. YTY:n tehtävä on vaikuttaa siihen, että järjestöt ovat tunnettu ja tunnustettu yhteiskunnallisen toiminnan sektori, pitää huolta siitä, että järjestöillä on riittävät taloudelliset toimintamahdollisuudet ja luoda vireää järjestöjen keskinäistä sekä järjestöjen ja yhteiskunnan muiden vaikuttajien välistä yhteistyötä. YTY edistää työssään järjestö- ja kansalaislähtöistä toimintaa ja yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta.

 

vanhus

Vanhustyön keskusliitto - www.vtkl.fi

Vanhustyön keskusliitto on perustettu vuonna 1949. Vanhustyön keskusliitto on laajin valtakunnallinen vanhustyön järjestö. Keskusliitto on asiantuntijaorganisaationa mukana vanhustenhuoltoon liittyvässä lainsäädäntö- ja muussa valmistelutyössä. Lisäksi liitto tekee aktiivisesti yhteistyötä monien sosiaali- ja terveysalan järjestöjen sekä viranomaisten kanssa.

Keskusliitto toimii kiinteässä yhteistyössä jäsenyhteisöjensä kanssa mm. järjestämällä alueellisia koulutus- ja neuvottelupäiviä. Liiton hallintoon osallistuu hallitus- ja valtuustotyöskentelyn kautta laaja valtakunnallisten ja paikallisten asiantuntijoiden joukko.

Jäsenyhteisöt ylläpitävät palvelutaloja, vanhainkoteja ja dementiayksikköjä sekä tarjoavat koti- ja tukipalveluita. Lisäksi ne järjestävät monipuolista vapaa-ajan toimintaa ja ohjaavat vapaaehtoistyötä. Raha-automaattiyhdistys tukee avustuksin keskusliiton toimintaa.