Banner
Banner
Banner
Banner

Ajankohtaista

Esteetön Suomi -palkinto 2015 hakuun

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated (Wednesday, 13 May 2015 11:12) Written by Administrator Wednesday, 13 May 2015 11:04

Lehdistötiedote 12.5.2015

Invalidiliitto ja Rakennustietosäätiö RTS etsivät Esteetön Suomi -palkinnon saajaa vuodelle 2015. Palkinto myönnetään toiminnalle tai kohteelle, joka toteuttaa laajaa näkemystä esteettömyydestä ja Design for All -periaatteesta. Palkinnon tarkoituksena on edistää rakennetun ympäristön käytettävyyttä ja soveltuvuutta kaikille sekä kannustaa elinympäristön suunnittelun ja toteutuksen piirissä toimivia henkilöitä ja tahoja nostamalla esiin parhaita esimerkkejä.
 
Palkinto annetaan toiminnasta, joka on valtakunnallisesti merkittävällä tavalla edistänyt esteettömän rakennetun ympäristön syntymistä ja tuo esille uudenlaisia näkökulmia esteettömyydestä. Palkittava voi olla henkilö, ympäristö, reitistö, rakennuskokonaisuus, rakennus, toimintamalli, järjestelmä, palvelu, koulutusohjelma, virkistystoiminta tai näihin liittyvä suunnitelma, jolla on ajankohtaista ja yleistä merkitystä.
 
Esteetön Suomi -palkinto jaetaan kahden vuoden välein. Seuraava palkinto jaetaan Tampereella Apuvälinemessujen yhteydessä 5.11.2015. Palkintolautakunta voi myös jakaa kunniamainintoja.
 
Ehdotuksia palkittaviksi voivat tehdä Invalidiliiton ja Rakennustietosäätiön jäsenjärjestöt sekä muut yhteisöt ja kansalaiset. Ehdotukset toimitetaan viimeistään 4.9.2015 mennessä osoitteeseen Harri Leivo, Esteettömyyskeskus ESKE, Invalidiliitto ry, Mannerheimintie 107, 00280 Helsinki tai sähköpostitse harri.leivo[at]invalidiliitto.fi. Esityksiin palkittavista on liitettävä riittävät tiedot ja perustelut, jotta raati voi arvioida palkinnon edellytysten täyttymistä.
 
Palkintoraatiin kuuluvat raadin puheenjohtaja Martti Rantavuori, ESPIN - Espoon Invalidit, Petri Neuvonen, Rakennustietosäätiö RTS, Ulla Vahtera, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA, Eero Keto, Lahden Seudun Invalidit ja Harri Leivo, Invalidiliitto.
Esteetön Suomi -palkinto jatkaa ARMI ry:n ja Invalidiliitto ry:n esteettömyyspalkinnon perinteitä.
 
Lisätietoja:
Esteettömyysasiamies Harri Leivo, Esteettömyyskeskus ESKE, Invalidiliitto ry, harri.leivo[at]invalidiliitto.fi tai p. 09 613 191.

Invalidiliitto on fyysisesti vammaisten ihmisten valtakunnallinen vaikuttamisen ja palvelutoiminnan monialajärjestö. Invalidiliitto tekee työtä yhteiskunnassa niin, että toimiva arki mahdollistaa fyysisesti vammaiselle ihmiselle itsenäisen ja hyvän elämän. www.invalidiliitto.fi
Rakennustietosäätiö RTS on yleishyödyllinen säätiö, jonka tarkoituksena on edistää sekä hyvää kaavoitus- ja rakennustapaa että hyvää kiinteistönpitotapaa. Säätiön omistama Rakennustieto Oy on kiinteistö- ja rakennusalan täyden palvelun tieto- ja mediatalo. www.rakennustieto.fi
-----
Ystävällisin terveisin,

Marika Nordlund
Esteettömyysasiantuntija / Accessibility Expert
Esteettömyyskeskus ESKE / Accessibility Centre ESKE
Invalidiliitto ry / Finnish Association of People with Physical Disabilities
Mannerheimintie 107, FI-00280 Helsinki, Finland
P./Tel. +358 50 492 3020
www.esteeton.fiwww.invalidiliitto.fi

 

Potilastukipalveluiden kehittäminen - Otakantaa

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated (Wednesday, 29 April 2015 11:32) Written by Merja Asumaa Wednesday, 29 April 2015 11:25

Sairastumisen ja pitkäaikaisen sairauden eri vaiheissa potilaiden toisilleen antama vertaistuki sekä terveydenhuoltoalan ammattilaisten antamat neuvot auttavat tervehtymisessä tai elämisessä sairauden kanssa.

Potilastukipiste OLKA toimii nyt Helsingissä, Meilahden sairaalan aulassa, jossa potilasjärjestöjen vertaistukihenkilöt sekä terveydenhuollon ammattilaiset neuvovat ja auttavat sairaalassa asioivia. Potilastukipiste OLKA on Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry:n ja Helsingin ja Uudenmaan sairaalakuntayhtymän toteuttama yhteishanke.

OLKA tarjoaa

  • aikaa kohdata kasvokkain

  • terveydenhuollon ammattilaisen tukea

  • ohjausta terveyteen ja sairauksiin liittyvissä asioissa

  • tietoa potilasjärjestöjen toiminnasta

  • potilasjärjestöjen teemapäiviä

  • vertaistukea ja tietoa vertaistuen saatavuudesta

  • opastusta sairaalassa kulkemiseen.

EJY ry ja HUS haluavat osallistaa kaikkia aiheesta kiinnostuneita ottamaan kantaa potilastukitoiminnan kehittämiseksi. Otakantaa.fi –palvelussa toteutettavassa  keskustelukampanjassa kysytään, millaisia palveluita sairastumisen eri vaiheissa olisi hyvä tarjota ja millaisia potilaiden tukipalveluita voitaisiin toteuttaa jatkossa myös internetissä.

Keskusteluun ja palveluiden kehittämisen ideointiin voi ottaa osaa anonyymisti.Kaikkien potilaiden, läheisten, järjestötoimijoiden ja terveydenhuoltoalan ammattilaisten kommentit eri puolilta Suomea ovat arvokkaita.

Tässä linkki palautepalveluun : https://www.otakantaa.fi/fi-FI/Selaa_hankkeita/Osallistu_potilastukipalveluiden_kehittamiseen

   

Karttapalvelu auttaa huonokuuloisia

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated (Tuesday, 24 February 2015 12:20) Written by Administrator Tuesday, 24 February 2015 12:15

http://www.kuuloliitto.fi/fin/kuuloliitto/ajankohtaista/?nid=994

   

Mittaristo esteettömälle tietoyhteiskunnalle

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated (Wednesday, 14 January 2015 16:08) Written by Administrator Wednesday, 14 January 2015 15:30

Palvelujen esteettömyys on jatkossa hyvän elämän lisäksi taloudellinen kysymys, todetaan esteettömän tietoyhteiskunnan seurantaa pohtineen työryhmän raportissa. Työryhmä löysi 25 tunnuslukua, joilla esteettömyyttä ja sen kehitystä voi seurata. Esimerkiksi yleisten kirjastojen aineistoluettelot ja hakutyökalut ovat kansalaisille tärkeitä julkisten sektorin palveluita, joiden tulisi olla esteettömiä.

Palvelujen esteettömyydellä on huomattava merkitys kansalaisten arjessa, mutta myös kovina kansantalouden numeroina. Sosiaali- ja terveysministeriön arvion mukaan Suomessa on vuonna 2030 yli 65-vuotiaita jopa neljäsosa väestöstä. Kun mukaan lasketaan eri tavalla toimintarajoitteiset henkilöt, on kokonaismäärä varsin suuri.

Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi vuonna 2005 ensimmäisen toimenpideohjelman tietoyhteiskunnan esteettömyyden parantamiseksi kaikkien kansalaisten osalta. Työ on jatkunut tauotta. Nykyinen vuonna 2012 aloitettu esteettömän tietoyhteiskunnan seurantaohjelma päättyy vuonna 2015.

Ohjelman myötä perustettiin vuonna 2012 esteettömien viestintäpalveluiden seurantaryhmä ja sille alatyöryhmä, jonka tehtävänä oli selvittää esteetöntä tietoyhteiskuntaa kuvaavia tunnuslukuja.

Työryhmä ehdottaa, että esteettömän tietoyhteiskunnan kehittymistä seurattaisiin vuosittain julkaistavan konkreettisen mittariston avulla. Työryhmä päätyi ehdottamaan 25 tunnuslukua, jotka on helppo kerätä ja joita seuraamalla voidaan muodostaa riittävän monipuolinen käsitys esteettömyyden kehittymisestä ja parannuskohteista.

Työryhmä kuitenkin toteaa, että esitys esteettömyyden tunnusluvuiksi ei ole valmis. Tarkoituksena on, että tunnusluvut olisivat vertailukelpoisia kansainvälisten tutkimusten kanssa.

Esteettömyys on työryhmän näkemyksen mukaan alue, johon on jatkossa kiinnitettävä huomiota sekä EU:n että kansallisen lainsäädännön osalta. Nyt laadittu selvitys toimii hyvänä pohjana jatkotyölle.

Julkaisu on käännetty osittain ruotsin- ja englanninkielelle.

Julkaisu on sekä pdf- että word-tiedostona.

ISBN: 978-952-243-437-1

Julkaisu lvm.fi-palvelussa: www.lvm.fi/web/fi/julkaisu/-/view/4428957

   

Kansainvälinen vammaisten päivä

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Written by Administrator Wednesday, 03 December 2014 11:30

jarvenpaan vammaisneuvosto

   

Page 3 of 6